شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ در کوچه باغ عشق آن قدر سيب هاي محبت خوردم که وقتي به خود آمدم هيچ مهري برايم نمانده بود وحال سالهاست که هيچ رهگذري از کوچه عشقم عبور نمي کند و درختان باغ نيز ديگر به من مهر نمي فروشند اکنون من مانده ام و سيبي نيم خورده *رهگذر تنها*
بسيار عالي....عه چرا برگزيده نشده...
تك درخت
چقدر قشنگ.:) .
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} مچکرم همبلاگي
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} مرسي
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} مرسي خانمي...آره چرا آخه ؟؟:( ؟ من هم دوس داشتم برگزيده داشته باشم:'( :)
{a h=takderakhtia}تك درخت{/a} متشکر همبلاگي
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} سپاس
چراغ جادو
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top