شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ ديدار تو گر صبح ازل هم دهدم دست من دل خوشم از لذت اين چشم به راهي ....
زيبا...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} مرسي خانمي@};-
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} خواهش ميکنم عزيزم@};-
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} مچکرم خانمي از نگاه زيباي شما
ساعت ویکتوریا
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top