شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ تو ميروي گنجشک ها ميروند و تمام افتابگردان ها سر گردان نگاهت خواهند شد ومن بي تو در انتظار زنگ کدامين خاطره باشم
نسرين روشن ضمير
زيباا...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} مرسي جانم@};-
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} @};-
چراغ جادو
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top