شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ نرگس غمزه زنش اينهمه بيمار نداشت سنبل پرشکنش هيچ گرفتار نداشت اينهمه مشتري و گرمي بازار نداشت يوسفي بود ولي هيچ خريدار نداشت اول آن کس که خريدار شدش من بودم باعث گرمي بازار شدش من بودم
اين شعر وحشي بافقي هست؟ من شعراشو دوست دارم
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} بله درسته از وحشي بافقي هست
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} چون خونده بودمش احساس کردم برا اونه ک اونم درست گفتم :)
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} :) @};-
mp3 player شوکر
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top