شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به همين سادگي هر شب از كسي كه دوستش داريم دورتر مي شويم ... همان لحظه كه با خودمان مي گوييم ؛ بگذار امشب هم پيامي نفرستم تا ببينم كِي خودش آنقدر دلتنگ ميشود تا از من خبري بگيرد
مبارز..
خب خبرش يک پيام بده :-/ چپ ميشه به اميد خداx-( !!!
ساعت ویکتوریا
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top