شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بماند که ندارمت .. بماند که هنوز دلم برايت تنگ است .. بماند که تکه اي از تو در من مانده .. بماند که شبها بيقرارت ميشوم .. بماند که هنوز دلم ميخواهدت .. بماند که بي تو فقط زنده ام .. بماند که هنوز وقتي باران ميبارد صدايت در گوشم ميپيچد .. بماند که نيستي تا آرامم کني .. بماند که نميتوانم از ذهنم بيرونت کنم .. همه ي اينها بماند در دلم .. تو فقط خوب باش .. همين کافيست
تو فقط خوب باش ..همين کافيست...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} احسنت@};-
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} @};-
بماند که تکه اي از تو در من مانده ..بماند که نميتوانم از ذهنم بيرونت کنم ............
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};-....
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} .....:( @};-
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} مچکرم خانمي@};-
2-دست خط
بماند که:(
{a h=roozegaran}2 دست خط{/a} ...:( .
2-دست خط
وقتي نيست که اين بماند ها رو بشنوه خود اين بماندها بغض ميشه تو گلو
{a h=roozegaran}2 دست خط{/a} نازي..:( .
مبارز..
ميخوام صد سال نماند:D
ساعت دماسنج
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top