شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ راستي ديشب چشمان تو برق بيشتري داشت نگاهت معصومانه تر بود و آسمان چشمان مرا به چشمان تو دوخته بود تو همان ستاره اي بودي که هر شب دلم آن را در اوج خيال جستجو مي کرد وحال تو را در عمق حقيقت مي بينم تا ابد گره آرزوهايمان پايدار باشد اميدوارم.......... * رهگذر تنها*
mp3 player شوکر
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top