شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ با يک سر موي تو اگر پيوند است بر پاي دلت هر سر مويي بند است . گفتي ک رهي دراز دارم در پيش از خود ب خود آي، دوست بين تا چند است # باباافضل_ کاشاني
درب کنسرو بازکن برقی
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top