شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دل را نگاه گرم تو ديوانه ميکند آيينه را رخ تو پريخانه ميکند دل ميخورد غم من و من ميخورم غمش ديوانه غمگساري ديوانه ميکند صائب تبريزي
ساعت دماسنج
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top