شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اي چشم تو بيمار ، گرفتار ، گرفتار برخيز چه پيش آمده اين بار علمدار گيريم که دست و علم و مشک بيفتاد برخيز فداي سرت انگار نه انگار
2-دست خط
بسيار زيبا بود
{a h=roozegaran}2 دست خط{/a} متشکرم همبلاگي@};-
2-دست خط
زنده باشيد
تسبیح دیجیتال
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top