شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ ازچشمانت فرو افتاده ام در گردابي تلخ قلبم چون ناقوس کهنه ميزند به ميدان اين بحران سر بر صورت اسب گذاشته اي چشم بر راه زبور ميخواني براي دخترکان صحرا مثل کوه استوار باش عاشق مثل پاييز زردوعقلاني سکوت در آستانه کوه تنه
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} اي جان:)
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top