شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ طلوع ميکند زن از پشت پلک خيابان گم ميشود در صف خواب آلوده زنبيل ها پهن ميشود سايه اش بر شانه هاي ديوار درهجوم دستها زير پا مي افتد چشمانش گرگ وميش آسمان جشن خيابان وچراغاني آسفالت
وپيکره اسليمي زن زنبيل وصبح که طلوع ميکند از پشت پلک خيابان
نسرين روشن ضمير
زيبا...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} متشکرم خانومي@};-
ساعت دماسنج
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top