شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بشکن طلسم حادثه را, بشکن! مهر سکوت از لب خود بردار منشين به چاهسار فراموشي بسپار گام خويش به ره
بسپار گام خويش به ره....عالي
@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} مرسي:) @};-
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} از آنجايي که مورد لطف دو همبلاگي محترم خانم ها سرکار خانم انديشه نگار محترم و سرکار خانم هفت آسمان بزرگوار واقع شده و به من پيشنهاد دادن من هم همچون همبلاگي ها فيد بزنم خوشمان آمد و گفتيم ما هم چند مطلب بگذاريم ببينيم چه ميشود ! و اين گونه بود که ما هم به جمع فيدگذاران پارسي يار پيوستيم :-D
خواهش ميکنم ....خوشحالم کرديد ..:) .لطف کنيد زير فيدها نظر هم بگذاريد ...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} چشم خانمي:)
@};-چشمتون بي بلا ....سپاس
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} مرسي خانمي=) @};-
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} بله چشم
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} :) @};-
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} خدا نکنه خانمي:D
ساعت دماسنج
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top